Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител в къмпинг/служителка в къмпинг

Description

Code

4224.1.1

Description

Служителите в къмпинг извършват обслужване на клиентите в рамките на един къмпинг, както и друга оперативна дейност.

Алтернативен етикет

рецепционистка в къмпинг

служителка в къмпинг

служители в къмпинг

рецепционист в къмпинг

служител в къмпинг

служителки в къмпинг

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието