Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, геотермални електроцентрали

Description

Code

7412.4

Description

Техниците, работещи в геотермални електроцентрали, инсталират и поддържат геотермални електроцентрали и търговски и жилищни инсталации за геотермално отопление. Те извършват инспекции, анализират проблеми и правят ремонти. Те участват в първоначалното инсталиране, изпитването и поддръжката на геотермалното оборудване и гарантират спазването на правилата за безопасност.

Алтернативен етикет

геотермален инсталатор

инсталатор бранд геотермалбранд енергия

инсталатор на геотермална енергия

техник, геотермална енергия

техник по геотермална енергия

техничка по геотермална енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието