Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, проверка на ръчния багаж

Description

Code

3351.2

Description

Инспекторите, проверяващи ръчния багаж, проверяват багажа на лицата за потенциално опасни предмети. Те спазват правилата за обществена безопасност и процедурата на дружеството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието