Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър на пътническа агенция/ мениджърка на пътническа агенция

Description

Code

1439.8

Description

Мениджърите на пътнически агенции отговарят за управлението на служителите и дейностите на пътническата агенция. Те организират, рекламират и продават туристически оферти и сделки за конкретни региони.

Алтернативен етикет

мениджърка на пътническа агенция

управител на пътническа агенция

мениджъри на пътническа агенция

мениджърки на пътническа агенция

управителка на пътническа агенция

мениджър на пътническа агенция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието