Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, административен отдел

Description

Code

1219.4

Description

Ръководителите на административни отдели отговарят за дейността на дадено подразделение или отдел на дружеството. Те се стараят да постигнат целите и задачите и управляват служителите.

Алтернативен етикет

началник, административен отдел

ръководител звено

ръководител, административен отдел

началничка, административен отдел

ръководителка звено

ръководителка, административен отдел

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието