Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

художествен оформител

Description

Code

2166.2

Description

Художествените оформители работят с оператора и режисьора, за да координират и създадат оптимални кадри от 3D анимация. Те превръщат 2D сторибордове в 3D анимирани кадри и отговарят за ъглите на камерата, кадрите и осветлението на анимационните сцени. Художествените оформители решават кое действие да се осъществи в дадена анимационна сцена.

Scope note

Excludes 3D animator. Excludes people performing the organisation of the shots in which the 3D concepts are used.

Алтернативен етикет

художествена оформителка

художествен оформител

дизайнер, художествено оформление

дизайнерка, художествено оформление

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието