Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

превозвач на живи животни/превозвачка на живи животни

Description

Code

8332.6

Description

Превозвачите на живи животни осигуряват транспорт и трансфер на живи животни, включително наблюдение на здравето и доброто състояние на животните, планиране и подготовка за пътуване, товарене и разтоварване на животни в съответствие с националното и международното законодателство.

Алтернативен етикет

специалистка по превоз на живи животни

превозвачи на живи животни

превозвачка на живи животни

специалист по превоз на живи животни

превозвач на живи животни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието