Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

художник, концептуално изкуство

Description

Code

2651.5

Description

Художниците на концептуално изкуство имат способността да избират всякакви материали като художествени инструменти или/и материали, за да изразят креативна концепция, която да бъде представена като художествено преживяване на обществеността. Тяхната работа, принадлежаща към изящните изкуства, може да бъде двуизмерна (рисунка, картина, колаж), триизмерна (скулптура, инсталация) или четириизмерна (движещи се образи, изпълнение).

Алтернативен етикет

художник, концептуалист

художник-концептуалист

художничка-концептуалист

концептуална художничка

концептуален художник

артист-концептуалист

артист концептуалист

концептуален артист

художник концептуалист

художничка, концептуалист

художничка концептуалист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието