Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител/преподавател, чужд език в занимания по интереси

Description

Code

2353.1

Description

Учителите по чужд език в занимания по интереси преподават на ученици, без значение от възрастта им, чужд език в специализирано училище, без да се съобразяват с образователното ниво. Те се фокусират в по-малка степен върху академичните аспекти на преподаването на езици, за разлика от учителите по език в средното или висшето образование, а по-скоро върху теорията и практиката, които ще бъдат най-полезни за учениците в ситуации от реалния живот, тъй като повечето от тях избират това обучение поради професионални, имиграционни или развлекателни причини. Те организират часовете си, като използват разнообразни материали, работят съвместно с групата и проверяват и оценяват индивидуалния напредък чрез задачи и изпити, като наблягат на активните езикови умения, например писане и говорене.

Алтернативен етикет

преподавател, чужд език в занимания по интереси

учителка по чужд език в езикова школа

учител/преподавател, чужд език в занимания по интереси

преподавателка, чужд език в езикова школа

учителка/преподавателка, чужд език в занимания по интереси

учител, чужд език в езикова школа

учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител по чужд език в езикова школа

преподавателка, чужд език в занимания по интереси

учителка, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

главен учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

старши учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител, чужд език в занимания по интереси

старша учителка, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

главна учителка, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка, чужд език в занимания по интереси

преподавател, чужд език в езикова школа

учителка, чужд език в езикова школа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието