Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, книжарница

Description

Code

1420.4.8

Description

Управителите на книжарници отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, антикварна книжарница

управител, детска книжарница

управител, магазин за книги

управител, книжарница за периодични издания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието