Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по антропология, висше училище

Description

Code

2310.1.1

Description

Преподавателите по антропология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, антропологията, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на антропологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

гост-преподавателка по антропология, висше училище

старши преподавател по антропология, висше училище

доцент по антропология, висше училище

асистент по антропология, висше училище

асистент по антропология

университетски преподавател по антропология

професор по антропология, висше училище

главен асистент по антропология

лектор по антропология, висше училище

хоноруван преподавател по антропология, висше училище

университетска преподавателка по антропология

хонорувана преподавателка по антропология, висше училище

преподавател по антропология, висше училище

доцент по антропология

лекторка по антропология, висше училище

гост-преподавател по антропология, висше училище

професор по антропология

университетска лекторка по антропология

старша преподавателка по антропология, висше училище

главен асистент по антропология, висше училище

преподавателка по антропология, висше училище

университетски лектор по антропология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието