Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

здравен психолог

Description

Code

2634.2.3

Description

Здравните психолози се занимават с различни аспекти на поведението на лица и групи, свързано със здравето, като помагат на лицата или групите да предотвратяват заболяване и насърчават здравословно поведение, предоставяйки и консултантски услуги. Те изпълняват задачи за разработването на дейности и проекти в областта на здравеопазването въз основа на психологически науки, резултати от изследвания, теории, методи и техники. Участват и в изследвания по въпроси, свързани със здравето, за да повлияят на публичната политика по въпросите на здравеопазването.

Алтернативен етикет

специалистка по психология на общественото здраве

здравен психолог

специалист по критична здравна психология

специалистка по критична здравна психология

клиничен здравен психолог

специалист по психология на общественото здраве

специалист по здравна психология на работното място

специалистка по здравна психология на работното място

специалист по здравна психология на общността

здравна психоложка

клинична здравна психоложка

специалистка по здравна психология на общността

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието