Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

здравен психолог

Description

Code

2634.2.3

Description

Здравните психолози се занимават с различни аспекти на поведението на лица и групи, свързано със здравето, като помагат на лицата или групите да предотвратяват заболяване и насърчават здравословно поведение, предоставяйки и консултантски услуги. Те изпълняват задачи за разработването на дейности и проекти в областта на здравеопазването въз основа на психологически науки, резултати от изследвания, теории, методи и техники. Участват и в изследвания по въпроси, свързани със здравето, за да повлияят на публичната политика по въпросите на здравеопазването.

Алтернативен етикет

здравен психолог

здравна психоложка

клиничен здравен психолог

клинична здравна психоложка

специалистка по здравна психология на общността

специалистка по здравна психология на работното място

специалистка по критична здравна психология

специалистка по психология на общественото здраве

специалист по здравна психология на общността

специалист по здравна психология на работното място

специалист по критична здравна психология

специалист по психология на общественото здраве

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието