Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ресурсен учител

Description

Code

2352.1

Description

Ресурсните учители работят с и обучават деца, младежи и възрастни с умствени или физически увреждания. Те използват редица специализирани концепции, стратегии и инструменти за оптимизиране на общуването, мобилността, автономността и социалната интеграция на учащите. Ресурсните учители подбират методи на преподаване и ресурси за подпомагане, за да дадат възможност на индивидуалните ученици максимално да увеличат своя потенциал за независим живот.

Алтернативен етикет

учителка за лица със СОП

старши учител на деца с нарушено зрение

учителка на деца с умствена изостаналост

старши учител на деца с умствена изостаналост

учител на деца с аутизъм

учителка на деца с нарушен слух

учител по жестомимичен език

учителка, ресурсна

учител за лица със специални образователни потребности

учител на деца с нарушен слух

главен учител, ресурсен

учител за лица със СОП

старша учителка на деца с нарушено зрение

главен ресурсен учител

главен учител на деца с нарушено зрение

учителка на лица със специални образователни потребности

ресурсен учител

главен учител на деца с умствена изостаналост

учител на деца с нарушено зрение

главна ресурсна учителка

главна учителка, ресурсна

учителка на деца с аутизъм

старши учител, ресурсен

главна учителка на деца с умствена изостаналост

логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

учител, ресурсен

старша учителка на деца с умствена изостаналост

учителка на деца с нарушено зрение

учител на деца с умствена изостаналост

учител на лица със специални образователни потребности

старша учителка, ресурсна

учителка по жестомимичен език

главна учителка на деца с нарушено зрение

ресурсна учителка

учителка за лица със специални образователни потребности

старши ресурсен учител

старша ресурсна учителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието