Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

заварчик, точково заваряване

Description

Code

7212.3.4

Description

Заварчиците чрез точково заваряване настройват и обслужват машини за точково заваряване, предназначени за пресоване и свързване на метални приспособления. Съпротивлението на метала срещу преминаването на електрически ток и последващата топлина, получена при процеса, позволяват локално топене и свързване на частите.  

Алтернативен етикет

заварчик, електросъпротивително точково заваряване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието