Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, управление на медицинските досиета

Description

Code

3252.2

Description

Ръководителите на управление на медицинските досиета отговарят за управлението на отделите за медицински досиета, които поддържат и съхраняват данните на пациентите. Те упражняват надзор, наблюдават и обучават служители, докато изпълняват политиките на медицинския отдел.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието