Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

танатолог

Description

Code

2632.7

Description

Танатолозите изучават смъртта и процесът на умиране в различни научни области като психология, социология, физиология и антропология. Те допринасят за увеличаване на знанията за някои аспекти на смъртта, като например психологическите явления, които умиращите и намиращите се около тях преживяват.

Алтернативен етикет

изследователка на смъртта

изследовател на смъртта

танатоложка изследователка

танатоложки изследовател

танатолог

танатонавтка

танатонавт

танатоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието