Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гумаджия

Description

Code

7231.7

Description

Гумаджиите извършват проверка, поддръжка, ремонт и монтаж на гуми на превозни средства. Те осигуряват съвети за клиентите относно различните типове гуми и колела. Освен това балансират гумите, проверяват дали колелата са подравнени правилно и осигуряват съответствие със стандартите и разпоредбите за безопасност.

Алтернативен етикет

техник, гуми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието