Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по селскостопанската политика

Description

Code

2422.12.1

Description

Служителите по селскостопанската политика анализират и идентифицират проблемите в селскостопанската политика и разработват планове за подобряване и прилагане на нови политики. Те пишат доклади и презентации, за да общуват и да получават подкрепа за налагането на политиките от държавните служители и обществото. Освен това поддържат връзка със специалисти в областта на селското стопанство с цел извършване на проучвания и получаване на информация и изпълняват административни задължения.

Алтернативен етикет

земеделска консултантка

съветничка по земеделската политика

съветничка по селскостопанската политика

служител по селскостопанската политика

директорка, земеделска политика

служителка по земеделската политика

координатор на селскостопанската политика

агрономка

координаторка на земеделската политика

земеделски консултант

земеделска съветничка

директор, земеделска политика

координатор на земеделската политика

служител по земеделската политика

земеделски съветник

директор, селскостопанска политика

съветник по селскостопанската политика

селскостопанска съветничка

служителка по селскостопанската политика

селскостопанска консултантка

селскостопански съветник

селскостопански консултант

директорка, селскостопанска политика

координаторка на селскостопанската политика

агроном

съветник по земеделската политика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието