Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по науки за храните, висше училище

Description

Code

2310.1.18

Description

Преподавателите по науки за храните във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, науката за храните, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на науките за храните, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

университетски лектор по науки за храните

преподавателка по науки за храните, висше училище

гост-преподавателка по науки за храните, висше училище

професор по науки за храните

главен асистент по науки за храните, висше училище

доцент по науки за храните, висше училище

гост-преподавател по науки за храните, висше училище

лектор по науки за храните, висше училище

старша преподавателка по науки за храните, висше училище

доцент по науки за храните

преподавател по науки за храните, висше училище

университетски преподавател по науки за храните

лекторка по науки за храните, висше училище

университетска преподавателка по науки за храните

асистент по науки за храните

хонорувана преподавателка по науки за храните, висше училище

главен асистент по науки за храните

старши преподавател по науки за храните, висше училище

асистент по науки за храните, висше училище

университетска лекторка по науки за храните

хоноруван преподавател по науки за храните, висше училище

професор по науки за храните, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието