Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

икономист

Description

Code

2631.2

Description

Икономистите извършват научни изследвания и разработват теории в областта на икономиката за микроикономически или макроикономически анализ. Те проучват тенденциите, анализират статистическите данни и до известна степен работят с икономически математически модели, за да предоставят консултации на дружествата, правителствата и свързаните с тях институции. Дават съвети относно приложимостта на продукта, прогнозите за тенденции, нововъзникващите пазари, данъчните политики и потребителските тенденции.

Алтернативен етикет

икономист, социално осигуряване

икономистка, организация и управление

икономист, обществени поръчки

икономистка, селско стопанство

икономистка, управление на персонала

икономистка, транспорт

икономистка, финанси

икономистка, доходи и жизнен стандарт

икономистка, социални грижи и подпомагане

икономист, доходи и жизнен стандарт

макроикономическа анализаторка

икономист, цени

икономист, труд

икономист, организация и управление

икономист, индустриални отношения

икономистка, иконометрия

макроанализаторка

икономист, социални грижи и подпомагане

икономист, себестойчик

икономистка, банково дело

икономист, селско стопанство

икономистка, организация на труда

икономистка, труд

икономистка, себестойчик

икономист, търговия

икономистка, външна търговия

специалист, иконометрия

трудова икономистка

приложна статистичка

икономист, индустрия

икономист, туризъм

икономистка

икономистка, търговия

приложен статистик

социална икономистка

трудов икономист

специалистка, иконометрия

икономистка, туризъм

икономист, финанси

икономист, външна търговия

иконометрист

икономист, банково дело

икономист, иконометрия

икономист, транспорт

икономист, организация на производството

икономистка, социално застраховане

икономист, управление на персонала

икономистка, организация на производството

икономист

иконометристка

икономист, плановик

икономист, организация на труда

главен икономист

икономистка, обществени поръчки

икономист, социално застраховане

социален икономист

икономистка, индустриални отношения

икономистка, социално осигуряване

икономистка, плановик

макроикономически анализатор

главна икономистка

макроанализатор

икономистка, индустрия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието