Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ветеринарен техник/ветеринарна техничка

Description

Code

3240.2

Description

Ветеринарните техници оказват техническо и административно съдействие на ветеринарните лекари в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

ветеринарна техничка

ветеринарен асистент

ветеринарна асистентка

ветеринарна помощничка

ветеринарен техник

ветеринарен помощник

ветеринарни техници

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието