Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по продажби и маркетинг

Description

Code

2320.1.7

Description

Учителите по продажби и маркетинг преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, продажбите и маркетинга, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с продажбите и маркетинга. Учителите по продажби и маркетинг следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на продажбите и маркетинга чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по маркетинг

учител по предлагане на пазара

учителка по предлагане на пазара

учителка по продажби и предлагане на пазара

учител по маркетинг

учител по продажби и маркетинг

учителка по продажби и маркетинг

учител по продажби и предлагане на пазара

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието