Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, електрически системи, машини и апарати

Description

Code

3113.1

Description

Техниците на електрически системи, машини и апарати работят заедно с електроинженерите при електроинженерни проучвания. Те извършват технически задачи и помагат при проектирането, изпитването, производството и експлоатацията на електрическите устройства и съоръжения.

Алтернативен етикет

техник, електрически машини и апарати

техник, електрически системи

техник, електрически централи и мрежи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието