Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител туристическа информация/служителка туристическа информация

Description

Code

4221.4

Description

Тези служители предоставят информация и съвети на пътниците относно местните забележителности, събития, както и за самото пътуване и настаняване.

Алтернативен етикет

туристическа агентка

туристически агент

служител туристическа информация

служителки туристическа информация

служители туристическа информация

служителка туристическа информация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието