Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по дизайн и приложни изкуства

Description

Code

2320.1.9

Description

Учителите по дизайн и приложни изкуства преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, дизайна и приложните изкуства, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с дизайна и приложните изкуства, например графичен дизайнер или интериорен дизайнер. Учителите по дизайн и приложни изкуства следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на дизайна и приложните изкуства чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по дизайн и изкуства

учителка по приложни изкуства и занаяти

учител по приложни изкуства и занаятчийство

учител по дизайн и приложни изкуства

учителка по дизайн и приложни изкуства

учителка по дизайн и изкуства

учител по приложни изкуства и занаяти

учителка по приложни изкуства и занаятчийство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието