Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

координатор на икономическото развитие

Description

Code

2631.2.3

Description

Координаторите на икономическо развитие очертават и прилагат политики за подобряване на икономическия растеж и стабилността на дадена общност, правителство или институция. Те проучват икономическите тенденции и координират сътрудничеството между институциите, работещи в областта на икономическото развитие. Анализират потенциалните икономически рискове и конфликти и разработват планове за тяхното разрешаване. Координаторите на икономическо развитие предоставят съвети относно икономическата устойчивост на институциите и икономическия растеж.

Алтернативен етикет

икономист, икономическо развитие

координатор на икономическото развитие

координаторка, икономическо развитие

координаторка на икономическото развитие

икономистка, икономическо развитие

координатор, икономическо развитие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието