Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

енергиен мениджър

Description

Code

1349.12

Description

Енергийните мениджъри координират използването на енергия в дадена организация и се стремят да прилагат политики за по-голяма устойчивост и свеждане до минимум на разходите и въздействието върху околната среда. Те наблюдават енергийното търсене
и използват и разработват стратегии за подобряване, както и изследват най-полезния за нуждите на организацията източник на енергия.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието