Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машина за пресоване

Description

Code

8121.2

Description

Машинните оператори на машини за пресоване настройват, контролират и поддържат машини за загряване или топене на суровини и за изтегляне или избутване на загретия материал през формована матрица, за да се превърне в непрекъснат профил с предварително зададено напречно сечение, напр. тръби и облицовки. Те могат да почистват и поддържат оборудването.

Алтернативен етикет

машинен оператор, машина за горещо пресоване

машинен оператор, машина за студено пресоване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието