Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учител по физическо възпитание, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.15

Description

Учителите по физическо възпитание в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, физическото възпитание. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета физическо възпитание чрез практически, обикновено физически тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по физическо възпитание

гимназиален учител по физическо възпитание и спорт

гимназиална учителка по физическо възпитание

гимназиална учителка по физическо възпитание и спорт

прогимназиален учител по физическо възпитание

прогимназиален учител по физическо възпитание и спорт

прогимназиална учителка по физическо възпитание

прогимназиална учителка по физическо възпитание и спорт

учителка по физическо възпитание

учителка по физическо възпитание, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по физическо възпитание и спорт

учителка по физическо възпитание и спорт, прогимназиален/гимназиален етап

учител по физическо възпитание

учител по физическо възпитание, прогимназиален/гимназиален етап

учител по физическо възпитание и спорт

учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието