Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, техническа безопасност

Description

Code

2149.10

Description

Инженерите по техническа безопасност проектират обекти и програми, като комбинират инженерни принципи и изисквания за здравето и безопасността. Те предоставят защитата и доброто състояние на хората, като използват проектирани предмети или работят по разработването на програми за здраве и безопасност. Оценяват съоръженията и рисковете, които могат да представляват (напр. замърсяващи материали, ергономия, работа с опасни вещества и др.), за да проектират и подобрят мерките за опазване на здравето и безопасността.

Алтернативен етикет

длъжностно лице по безопасност и здраве

експерт по безопасността

инженер, механобезопасност и технически надзор

инженер, техническа безопасност

инженерка, механобезопасност и технически надзор

инженерка, техническа безопасност

инженерка по безопасността

инженер по безопасността

инспектор, безопасност на продукти

инспектор, здраве и безопасност при работа

инспекторка, безопасност на продукти

инспекторка, здраве и безопасност при работа

координаторка по безопасност и здраве

координатор по безопасност и здраве

съветник по безопасност и здраве

съветничка по безопасност и здраве

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието