Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, техническа безопасност

Description

Code

2149.10

Description

Инженерите по техническа безопасност проектират обекти и програми, като комбинират инженерни принципи и изисквания за здравето и безопасността. Те предоставят защитата и доброто състояние на хората, като използват проектирани предмети или работят по разработването на програми за здраве и безопасност. Оценяват съоръженията и рисковете, които могат да представляват (напр. замърсяващи материали, ергономия, работа с опасни вещества и др.), за да проектират и подобрят мерките за опазване на здравето и безопасността.

Алтернативен етикет

инспектор, здраве и безопасност при работа

инспектор, безопасност на продукти

инспекторка, здраве и безопасност при работа

координаторка по безопасност и здраве

длъжностно лице по безопасност и здраве

инженерка, механобезопасност и технически надзор

съветник по безопасност и здраве

координатор по безопасност и здраве

съветничка по безопасност и здраве

експерт по безопасността

инженерка по безопасността

инженер, техническа безопасност

инженер по безопасността

инженер, механобезопасност и технически надзор

инспекторка, безопасност на продукти

инженерка, техническа безопасност

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието