Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор обучение в предприятие

Description

Code

2424.3

Description

Организаторите на обучения в предприятия координират всички дейности по обучение и програми за развитие на дадено дружество. Освен това те проектират и разработват нови модули за обучение и осъществяват надзор над всички дейности, свързани с планирането и изпълнението на тези програми.

Алтернативен етикет

координатор, обучение и развитие

директорка, развитие на персонала

организатор, обучение на работното място

организаторка секторно обучение в предприятие

организатор, образование и обучение

организаторка, обучение на работното място

организатор образование и обучение в предприятие

организатор обучение

организаторка, обучение в предприятие

организатор секторно обучение в предприятие

организаторка, образование и обучение

организаторка, програми за обучение

координатор по обученията

организатор, обучение за професионално развитие

координаторка, обучение и развитие

специалист, обучение и развитие

организаторка, развитие на уменията

координаторка по обученията

организаторка образование и обучение в предприятие

координатор, развитие на талантите

директор, развитие на персонала

организатор, програми за обучение

организаторка обучение в предприятие

специалистка, обучение и развитие

директорка по обученията

организатор обучение в предприятие

организаторка обучение

директор по обученията

организаторка, обучение за професионално развитие

организаторка по уменията и обучението в предприятие

координаторка, развитие на талантите

организатор, обучение в предприятие

организатор по уменията и обучението в предприятие

организатор, развитие на уменията

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието