Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

организатор обучение в предприятие

Description

Code

1212.4

Description

Организаторите на обучения в предприятия координират всички дейности по обучение и програми за развитие на дадено дружество. Освен това те проектират и разработват нови модули за обучение и осъществяват надзор над всички дейности, свързани с планирането и изпълнението на тези програми.

Алтернативен етикет

директор, развитие на персонала

директорка, развитие на персонала

директорка по обученията

директор по обученията

координатор, обучение и развитие

координатор, развитие на талантите

координаторка, обучение и развитие

координаторка, развитие на талантите

координаторка по обученията

координатор по обученията

организатор, образование и обучение

организатор, обучение в предприятие

организатор, обучение за професионално развитие

организатор, обучение на работното място

организатор, програми за обучение

организатор, развитие на уменията

организаторка, образование и обучение

организаторка, обучение в предприятие

организаторка, обучение за професионално развитие

организаторка, обучение на работното място

организаторка, програми за обучение

организаторка, развитие на уменията

организаторка образование и обучение в предприятие

организаторка обучение

организаторка обучение в предприятие

организаторка по уменията и обучението в предприятие

организаторка секторно обучение в предприятие

организатор образование и обучение в предприятие

организатор обучение

организатор обучение в предприятие

организатор по уменията и обучението в предприятие

организатор секторно обучение в предприятие

специалист, обучение и развитие

специалистка, обучение и развитие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието