Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен сомелиер/главна сомелиерка

Description

Code

5131.2.2.2

Description

Главните сомелиери се занимават с поръчки, подготовка и поднасяне на вина и други свързани напитки в заведения в хотелския и ресторантския бранш.

Алтернативен етикет

сервитьорка на вина

главна сомелиерка

главен сомелиер

главни сомелиерки

сервитьор на вина

главни сомелиери

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието