Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

съветник в задгранично представителство

Description

Code

1112.3.2

Description

Съветниците в задгранично представителство контролират конкретни сектори в посолството, например икономика, отбрана или политически въпроси. Те съветват посланика и изпълняват дипломатически функции в своя сектор или специалност. Разработват политики и методи за прилагането им и контролират персонала на посолството.

Алтернативен етикет

шарже д'афер

служител в посолство

военен аташе

аташе

икономически аташе

политически аташе

културен аташе

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието