Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по история, висше училище

Description

Code

2310.1.20

Description

Преподавателите по история във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, историята, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на историята, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по стара история

старша преподавателка по история, висше училище

лекторка по средновековна история, висше училище

преподавател по средновековна история, висше училище

университетски преподавател по история

гост-преподавател по стара история, висше училище

университетска преподавателка по история

старша преподавателка по нова и съвременна история, висше училище

главен асистент по средновековна история, висше училище

асистент по средновековна история, висше училище

гост-преподавателка по стара история, висше училище

университетски преподавател по нова и съвременна история

университетска лекторка по нова и съвременна история

преподавател по история, висше училище

доцент по история

главен асистент по история

хонорувана преподавателка по нова и съвременна история, висше училище

главен асистент по средновековна история

професор по стара история

университетски преподавател по стара история

гост-преподавателка по средновековна история, висше училище

лектор по история, висше училище

гост-преподавател по история, висше училище

доцент по нова и съвременна история

лектор по нова и съвременна история, висше училище

старша преподавателка по стара история, висше училище

доцент по средновековна история, висше училище

главен асистент по история, висше училище

университетска лекторка по средновековна история

главен асистент по нова и съвременна история

хонорувана преподавателка по стара история, висше училище

доцент по стара история

хоноруван преподавател по история, висше училище

асистент по средновековна история

старша преподавателка по средновековна история, висше училище

професор по история

преподавателка по история, висше училище

университетска преподавателка по стара история

доцент по стара история, висше училище

професор по нова и съвременна история

старши преподавател по история, висше училище

лекторка по история, висше училище

асистент по нова и съвременна история, висше училище

гост-преподавател по нова и съвременна история, висше училище

университетски преподавател по средновековна история

доцент по нова и съвременна история, висше училище

асистент по история, висше училище

главен асистент по стара история

професор по нова и съвременна история, висше училище

старши преподавател по нова и съвременна история, висше училище

преподавателка по нова и съвременна история, висше училище

преподавателка по средновековна история, висше училище

гост-преподавателка по нова и съвременна история, висше училище

асистент по стара история, висше училище

лектор по стара история, висше училище

главен асистент по стара история, висше училище

професор по история, висше училище

лектор по средновековна история, висше училище

асистент по нова и съвременна история

преподавател по нова и съвременна история, висше училище

лекторка по нова и съвременна история, висше училище

хонорувана преподавателка по средновековна история, висше училище

хоноруван преподавател по стара история, висше училище

гост-преподавателка по история, висше училище

университетска лекторка по стара история

хоноруван преподавател по нова и съвременна история, висше училище

университетски лектор по история

доцент по средновековна история

главен асистент по нова и съвременна история, висше училище

доцент по история, висше училище

университетски лектор по средновековна история

университетска преподавателка по средновековна история

университетска лекторка по история

университетска преподавателка по нова и съвременна история

старши преподавател по средновековна история, висше училище

лекторка по стара история, висше училище

гост-преподавател по средновековна история, висше училище

хонорувана преподавателка по история, висше училище

университетски лектор по стара история

старши преподавател по стара история, висше училище

професор по средновековна история

асистент по история

професор по средновековна история, висше училище

университетски лектор по нова и съвременна история

хоноруван преподавател по средновековна история, висше училище

професор по стара история, висше училище

преподавателка по стара история, висше училище

преподавател по стара история, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието