Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтьор, системи против обледеняване на въздухоплавателни средства

Description

Code

7232.1

Description

Монтьорите на системи против обледеняване на въздухоплавателни средства сглобяват, инсталират, тестват, поддържат и ремонтират механични системи против обледеняване на въздухоплавателни средства, предотвратяващи натрупването и образуването на лед по въздухоплавателни средства и космически апарати.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието