Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

журналист

Description

Code

2642.1

Description

Журналистите изследват, проверяват и пишат новини за вестници, списания, телевизия и други радио и телевизионни медии. Те представят политически, икономически, културни, социални и спортни събития. Журналистите трябва да спазват етични кодекси, като свободата на словото и правото на отговор, издателското право и редакционните стандарти, за да могат да предоставят обективна информация.

Алтернативен етикет

репортер

хроникьорка

репортер, журналист в радио

журналистка

завеждащ кореспондентски пункт

репортерка

уеб редактор

уеб редакторка

кореспондент

репортерка, журналистка в информационна агенция

репортерка, журналистка в телевизия

репортер, журналист в информационна агенция

научен журналист

разследващ журналист

журналист

репортер, журналист в телевизия

репортерка, журналистка в радио

уебредакторка

репортерка, журналистка във вестник/списание

завеждаща кореспондентски пункт

стажант-репортерка

кореспондентка

хроникьор

разследваща журналистка

репортер, журналист във вестник/списание

научна журналистка

уебредактор

стажант-репортер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието