Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник

Description

Code

3118.3

Description

Чертожниците изготвят и създават технически чертежи като използват специален софтуер или ръчни техники, за да покажат как нещо се създава или функционира.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието