Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител на гише, отдаване под наем на изделия за спортно-развлекателни цели

Description

Code

5249.2.2.1

Description

Служителите на гише за отдаване под наем на изделия за спортно-развлекателни цели отговарят за отдаването под наем на оборудване и определянето на конкретни срокове за употреба. Те документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

обслужваща на гише, отдаване под наем на изделия за спортно-развлекателни цели

обслужващ на гише, отдаване под наем на изделия за спортно-развлекателни цели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието