Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

лекар по дентална медицина — специалист

Description

Code

2261.2

Description

Лекарите специалисти по дентална медицина предотвратяват, диагностицират и лекуват аномалии и заболявания на зъбите, устата, челюстите и съседните тъкани, специализирани са в орална хирургия или ортодонтия.

Scope note

In dentistry, the general dental practitioner is habilitated to carry out all essential and optional skills performed by specialist dentists and specialist dentists also have the possibility to carry out all the essential and optional skills performed by the general dental practitioner. The difference between the general dental practitioner and the specialist dentists is that the latter, due to the specific training received is more prone to perform the skills related to the specialty in question (orthodontics or oral surgery) on a daily basis.

Алтернативен етикет

лекар по дентална медицина, възстановителна стоматология

клиничен стоматолог

лекарка по дентална медицина, протетична дентална медицина

лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика

лекар по дентална медицина, орална хирургия

лекарка по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия

лекарка по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица

лекарка по дентална медицина, възстановителна стоматология

клинична стоматоложка

лекар по дентална медицина специалист

лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица

ортодонт

лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина

ортодонтка

стоматолог специалист

лекарка по дентална медицина, ортодонтия

стоматоложка специалистка

лекарка по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия

лекарка по дентална медицина специалистка

лекарка по дентална медицина, специализант

лекарка по дентална медицина, дентална образна диагностика

лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия

лекарка по дентална медицина, възстановителна дентална медицина

лекарка по дентална медицина — специалистка

лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология

лекарка по дентална медицина, дентална клинична алергология

лекар по дентална медицина, възстановителна дентална медицина

лекар по дентална медицина — специалист

лекарка по дентална медицина, орална хирургия

лекар по дентална медицина, специализант

лекар по дентална медицина, ортодонтия

лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието