Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, селскостопанско машиностроене

Description

Code

2144.1.2.1

Description

Инженерите по селскостопанско машиностроене прилагат знания от областта на инженерните и биологичните науки, за да решават различни селскостопански проблеми, например опазването на почвите и водните ресурси и преработката на селскостопански продукти. Те проектират селскостопански структури, машини, оборудване и процеси.

Алтернативен етикет

инженер, селскостопанско напояване

инженерка, аграрно производство

инженер-изпитател, аграрни съоръжения

инженерна консултантка, селскостопански съоръжения

инженерен съветник, селскостопанско оборудване

инженерка-изпитателка, аграрни съоръжения

инженер, земеделски системи

инженерен експерт, селскостопанска техника

конструкторка, селскостопански съоръжения

инженерна консултантка, селскостопанска техника

инженерна специалистка, селскостопански съоръжения

инженерен специалист, аграрно оборудване

конструктор, селскостопански съоръжения

инженерка, научни изследвания в селското стопанство

инженерен консултант, селскостопански съоръжения

инженерка, селскостопански съоръжения

инженер, опазване на селското стопанство

конструктор, аграрно оборудване

инженер, аграрен ландшафт

инженерен специалист, селскостопанско оборудване

инженерка-изпитателка, селскостопански съоръжения

инженерна специалистка, аграрни съоръжения

инженер, автоматизация на селскостопанското производство

инженер, селскостопански съоръжения

агроинженерка-консултантка

инженерка, автоматизация на селскостопанското производство

инженерна съветничка, селскостопански съоръжения

инженерка, аграрен ландшафт

инженерен съветник, аграрно оборудване

изследовател на селското стопанство

инженерка, автоматизация на земеделското производството

аграрна инженерка-консултантка

инженер, селскостопански системи

инженер, аграрно производство

инженер, аграрни съоръжения

инженерен консултант, селскостопанско оборудване

инженерка, селскостопанско оборудване

инженерен експерт, аграрни съоръжения

инженерка, селскостопанско напояване

конструкторка, аграрно оборудване

инженерка, селскостопански ландшафт

инженерка, аграрно оборудване

инженерен експерт, селскостопански съоръжения

инженерен консултант, аграрно оборудване

инженер, селскостопанско производство

инженерка, агронапояване

инженер, земеделско производство

инженер-изпитател, селскостопански съоръжения

инженерна консултантка, аграрни съоръжения

инженерна съветничка, аграрни съоръжения

инженер, селскостопански ландшафт

инженерна специалистка, аграрно оборудване

инженерна специалистка, селскостопанско оборудване

инженерка, селскостопанска техника

конструкторка, селскостопанско оборудване

специалистка, селскостопански системи

конструктор, селскостопанско оборудване

агроинженер-консултант

инженерна консултантка, селскостопанско оборудване

специалист, земеделски системи

инженер, научни изследвания в селското стопанство

конструктор, селскостопанска техника

изследователка на селското стопанство

конструктор, аграрни съоръжения

инженерен съветник, селскостопански съоръжения

инженерка-изпитателка, аграрно оборудване

инженерка, селскостопанско машиностроене

инженерна специалистка, селскостопанска техника

инженер, селскостопанско оборудване

инженерка-изпитателка, селскостопанско оборудване

инженерен специалист, аграрни съоръжения

инженерен експерт, аграрно оборудване

аграрен инженер-консултант

инженерка, опазване на селското стопанство

инженерна съветничка, селскостопанска техника

инженерка, земеделски ландшафт

инженерен консултант, селскостопанска техника

инженер-изпитател, селскостопанска техника

инженер-изпитател, аграрно оборудване

инженер, земеделски ландшафт

инженерен специалист, селскостопанска техника

инженер, автоматизация на земеделското производство

инженерен специалист, селскостопански съоръжения

инженер, аграрно напояване

инженерка, земеделски системи

инженерна съветничка, селскостопанско оборудване

инженерен консултант, аграрни съоръжения

инженерен съветник, аграрни съоръжения

инженерен експерт, селскостопанско оборудване

инженер, аграрно оборудване

конструкторка, селскостопанска техника

инженерка-изпитателка, селскостопанска техника

инженерка, селскостопански системи

инженерка, земеделско производство

инженер, агронапояване

инженер-изпитател, селскостопанско оборудване

инженерна консултантка, аграрно оборудване

конструкторка, аграрни съоръжения

специалист, селскостопански системи

инженерен съветник, селскостопанска техника

инженер, селскостопанско машиностроене

инженер, селскостопанска техника

инженерна съветничка, аграрно оборудване

специалистка, земеделски системи

инженерка, селскостопанско производство

инженер, автоматизация на аграрното производство

инженерка, аграрни съоръжения

инженерка, автоматизация на аграрното производство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието