Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

хост/хостеса

Description

Code

4221.2

Description

Хостът/хостесата посреща и информира посетителите на летища, железопътни гари, хотели, изложения и функционални събития и/или обслужва пътниците в превозното средство.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието