Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, изграждане на метални конструкции

Description

Code

3123.1.23

Description

Техническите ръководители по изграждане на метални конструкции наблюдават дейностите, свързани с металните конструкции. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието