Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, консервация на околната среда

Description

Code

2143.2

Description

Експертите по консервация на околната среда търсят технологични решения за решаване на проблеми, свързани с околната среда. Те откриват и анализират въпроси, свързани с околната среда, и разработват нови технологични процеси на производство, за да се справят с тези проблемни въпроси. Те изследват ефекта на своите технологични иновации и представят констатациите си в научни доклади.

Алтернативен етикет

специалистка по консервация на околната среда

технолог, консервация на околната среда

експерт по консервация на околната среда

техноложка по консервация на околната среда

технолог по консервация на околната среда

специалист по консервация на околната среда

техноложка, консервация на околната среда

специалистка, консервация на околната среда

специалист, консервация на околната среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието