Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

продуктов мениджър за ИКТ/продуктова мениджърка за ИКТ

Description

Code

1330.6

Description

Продуктовите мениджъри за ИКТ анализират и определят настоящия и целевия статус за ИКТ продуктите, услугите или решенията. Те изчисляват ефективността на разходите, рисковите точки, възможностите, силните страни и слабостите на предоставяните продукти или услуги. Продуктовите мениджъри за ИКТ създават структурирани планове и определят срокове и основни етапи, които гарантират оптимизиране на дейностите и ресурсите.

Алтернативен етикет

продуктова мениджърка за ИКТ

продуктова мениджърка за ИТ

продуктов мениджър за ИКТ

продуктови мениджър за ИКТ

продуктов мениджър за ИТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието