Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

микробиолог

Description

Code

2131.4.10

Description

Микробиолозите изучават и изследват формите на живот, характеристиките и процесите на микроскопичните организми. Те проучват микроорганизми като бактериите, протозоите, плесените и др., за да диагностицират и противодействат на ефектите на тези микроорганизми при животните, в околната среда, хранителната промишленост или здравеопазването.

Алтернативен етикет

микробиолог

биолог, анатомия, хистология и цитология

бактериоложка

хистолог, растения

производствен бактериолог

хистолог, животни

биотехноложка

бактериолог, риболов

бактериолог, производство

бактериоложка, риболов

бактериоложка, селско стопанство

биотехнолог

хелминтоложка

производствена бактериоложка

хелминтолог

биоложка, анатомия, хистология и цитология

бактериоложка, почви

хистолог

бактериолог, почви

биолог, вирусология

бактериолог

микробиоложка

паразитолог

хистоложка

биолог, паразитология

хистоложка, растения

биолог, микробиология

бактериолог, селско стопанство

вирусоложка

биоложка, вирусология

бактериоложка, производствена

бактериолог, производствен

биоложка, микробиология

вирусолог

биоложка, паразитология

хистоложка, животни

паразитоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието