Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

геофизик

Description

Code

2114.2

Description

Геофизиците изследват физическите характеристики на земята и прилагат физически измервания спрямо геоложките ситуации. Геофизиците използват принципите на гравитацията, сеизмичността и електромагнетиката, за да идентифицират структурата и състава на земята.

Алтернативен етикет

геофизик, вулканолог

геофизик

ледолог

ледоложка

геофизичка, океанографка

геофизичка, приложна геофизика

инженер-геофизик, каротаж

геофизикчка, вулканоложка

геомагнетистка

геофизикчка, ледоложка (гласиоложка)

геофизик, геомагнетист

гласиоложка

гласиолог

вулканолог

ледоложка (гласиоложка)

геофизичка

геофизик, океанограф

геофизик, ледолог (гласиолог)

петролог

геофизик, хидролог

сеизмолог

геофизик, геоморфолог

геофизик, приложна геофизика

геоморфоложка

геоморфолог

геофизичка, хидроложка

геофизикчка, геомагнетистка

вулканоложка

геофизикчка, геоморфоложка

геомагнетист

ледолог (гласиолог)

петроложка

сеизмоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието