Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър по издръжливост на ИКТ/мениджърка по издръжливост на ИКТ

Description

Code

2529.5

Description

Мениджърите по издръжливост на ИКТ проучват, планират и разработват модели, политики, методи, техники и инструменти, които укрепват киберсигурността, устойчивостта и възстановяването на организацията при бедствия.

Алтернативен етикет

мениджър по издръжливост на ИТ

мениджър по уязвимост на ИКТ

мениджър по издръжливост на ИКТ

мениджъри по издръжливост на ИКТ

мениджърка по уязвимост на ИКТ

мениджърка по издръжливост на ИКТ

мениджърка по издръжливост на ИТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието