Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

филолог

Description

Code

2643.4

Description

Филолозите изучават езиците по научен начин. Те овладяват езиците и могат да ги тълкуват по отношение на граматическите, семантичните и фонетичните им характеристики. Проучват развитието на езика и начина, по който се използва от обществата.

Алтернативен етикет

литературоведка

арабист

психолингвистка

латинистка

българистка

кореистка

етимолог

лингвист

русистка

романист

българист

филолог, фонолог

кореист

филолог, семантолог

литературен и езиков изследовател

африканист

литератор

езикова изследователка

литературна и езикова изследователка

литературовед

елинистка

японистка

синолог

балтист

литераторка

математически лингвист

филолог, морфолог

терминолог

езиковед

арабистка

славистка

семитист

японист

приложна лингвистка

романистка

англицист

приложен лингвист

фонолог

американистка

славист

литературен изследовател

англицистка

езиковедка

елинист

семитистка

литературна изследователка

китаистка

русист

социолингвист

математическа лингвистка

американист

социолингвистка

латинист

лингвистка

морфолог

филолог, етимолог

езиков изследовател

скандинавист

китаист

германистка

семасиолог

африканистка

психолингвист

скандинавистка

балтистка

индолог

германист

тибетолог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието