Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, плаващи и подводни аквакултурни системи

Description

Code

9216.4

Description

Работниците на плаващи и подводни аквакултурни системи извършват ръчни дейности в процесите на отглеждане на водни организми в аквакултурни окачени системи (плаващи или потопени конструкции). Те участват в добивните операции и в обработката на организми с търговски цели. Работниците на плаващи и подводни аквакултурни системи поддържат и почистват съоръжения (мрежи, въжета за закотвяне, клетки).

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието