Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гробар

Description

Code

5163.1

Description

Гробарите поддържат гробището в добро състояние. Гарантират, че гробовете са готови за погребване преди погребението и осигуряват точно отразяване в погребалните архиви. Гробарите предлагат съвети на директорите на служби за погребални услуги и на населението.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието